Turizm və Otel İdarəçiliyi üzrə dünya miqyasında ilk Ali Təhsil Ocağı
Dünya üzrə 50 məktəb, 9 000 tələbə, 35 000 məzun