Müəssisələr

Vatellə tərəfdaş olan müəssisələr

Artıq 35 ildir ki, Vatel yarandığı vaxtdan başlanaraq, dünyanın böyük otel qrupları ilə sıx əməkdaşlıq edir.

Bu müəssisələrin hər biri ilə nəzərdə tutulan və həyata keçirilən işlər Vatelin maraqlarına uyğun olaraq fərdiləşdirilir:

  • Peşəkarların professor-müəllim heyəti tərkibinə inteqrasiyası, 
  • Konfrans və məzmun üzrə modul formasında tədbirlər, 
  • Təcrübə müddətindən sonra işçi heyətinin işə qəbul prosesinə hazırlıq…

Şirkətlər həmçinin Vatelin təhsili üzrə proqramlarının təkmilləşdirilməsi və ya konsepsiyası işinə cəlb olunurlar.